Internetr is ontstaan in het voorjaar van 2018 door informatie te delen rondom de nieuwe Europese privacywetgeving AVG. Dit vanuit een combinatie van interesse en werkzaamheden rondom privacywetgeving en juiste inzet van ICT bij verenigingen en kerken.

Steunpunt Kerk en ICT

Internetr deelt informatie en is het steunpunt voor kerken en stichtingen die ICT op een juiste en efficiënte manier willen inzetten binnen de privacy wetgeving.

Logo

Het logo van Internetr is afgeleid van het share pictogram. Draai je het logo linksom dan verschijnt dit share pictogram en wordt het delen zichtbaar. De huidige positie van het logo symboliseert onze afhankelijkheid waarin we ons werk mogen doen. De kleur blauw ‘saffier’ verwijst naar Exodus 24:10.
 

Consultancy

Naast het delen van informatie kunnen we u ook ondersteunen door het leveren van consultancy. Als het nu gaat om ondersteuning in het opzetten van een privacy beleid, het opzetten van een veilig en stabiel wifi netwerk of het volledig implementeren van Office 365 of Google G Suite binnen uw kerk.

Daarnaast zien we dat kerken een totaal pakket vragen. In dit soort gevallen werken we samen met partners en zorgen ervoor dat u een compleet advies krijgt. We brengen dan de kennis en ervaring van onze samenwerking partners samen. Zodat u om tafel zit met mensen die begrijpen wat u wil.

Uit ervaring zien we dat wanneer steeds meer ICT binnen de kerkmuren komt, er ook nagedacht moet worden over ondersteuning. Wanneer dit goed is belegd door vrijwilligers in uw kerk dan is dat prima, dit heeft onze voorkeur. Heeft u die niet dan kijken we samen naar een oplossing in een passend advies.

Tarieven

Internetr is ontstaan door informatie te ‘willen’ delen. We geloven dat Hij ons talenten heeft gegeven om dienstbaar te zijn voor de ander. Daarom hanteren we een sterk gereduceerd tarief waarmee we onze onkosten kunnen bekostigen.